Nu är det hög tid för gymnasieskolorna att anmäla sig till EU:s årliga översättningstävling Juvenes Translatores på http://ec.europa.eu/translatores/index_sv.htm. Sista anmälningsdag är den 20 oktober kl. 12.00 och ansökningsblanketten finns på EU:s alla officiella språk.

Skolorna kan anmäla elever som är födda 1998 (2–5 elever per skola). Tävlingen äger rum den 26 november vid samma tidpunkt i alla deltagande skolor.

Eleverna översätter en text på en sida från ett av de 24 officiella EU-språken till ett annat. Totalt finns det 552 möjliga språkkombinationer. Årets tema är Europaåret för utvecklingssamarbete. Efter tävlingen rättas översättningarna av översättare vid EU-kommissionen och en vinnare per land koras. Vinnarna bjuds in till Bryssel för prisutdelning under våren 2016.

Läs mer:
Tävlingens webbplats
Facebook.com/translatores
Twitter: @translatores
GD Översättning: ec.europa.eu/dgs/translation

(Kontaktperson: Johan Wullt, tfn 08 562 444 06)