Gymnasieskolorna kan anmäla sig till EU:s årliga översättartävling Juvenes Translatores på ec.europa.eu/translatores. Sista anmälningsdag är den 20 oktober och ansökningsblanketten finns på EU:s alla officiella språk.
Totalt kan 751 skolor från alla EU-länder delta. Skolorna kan anmäla elever som är födda 1997 (2–5 elever per skola). Tävlingen äger rum den 27 november vid samma tidpunkt i alla deltagande skolor.
Eleverna översätter en text på en sida från ett av de 24 officiella EU-språken till ett annat. Totalt finns det 552 möjliga språkkombinationer. I år handlar texterna om den europeiska identiteten. Efter tävlingen rättas översättningarna av översättare vid Europeiska kommissionen och en vinnare per land koras. Vinnarna bjuds in till Bryssel för prisutdelning i april 2015.
Läs mer: