Iwona Preis har under våren 2012 fått stipendium från Grundtvigprogrammet för en fortbildning i Oxford i ”English for effective communication”.

Genom Grundtvigprogrammet kan man söka stipendier för fortbildningskurser som genomförs i ett annat europeiskt land. Programmet vänder sig till alla som arbetar inom vuxenutbildning eller, som i Iwonas fall, till de som är verksamma inom området vuxnas lärande.

Sista ansökningsdatum i år är den 17 september. Utlysningar för 2013 är inte publicerade ännu men Grundtvig programmet brukar ha utlysningar tre gånger per år, i januari, april och september. För att söka sommarkurser gäller utlysningen i januari.

Syftet är att inspirera till individuell vidareutveckling i yrkesrollen genom kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och nätverkande med deltagare från andra europeiska länder. Internationella Programkontoret, som är det svenska programkontoret för de EU-program och andra internationella program inom utbildningsområdet som regeringen har beslutat om, anger olika kategorier av möjliga sökande, bland annat medarbetare som arbetar med interkulturell utbildning, kursledare för icke-formell vuxenutbildning, internationaliseringsansvariga på en myndighet eller organisation.

Intercults VD Ida Burén har 2011 med stöd från Grundtvig deltagit i en europeisk fortbildningskurs i Paris ”Art diversity and integration ”

Språkkurser är en mycket intressant form av kompetensutveckling för alla oss som är engagerade i internationella samarbeten. Språkkurserna kan främst sökas av lärare men det finns även möjlighet att söka för de som arbetar på kulturorganisationer och deltar i ett Grundtvig partnerskapsprojekt och som behöver utveckla sina språkkunskaper.

Du kan hitta en kurs på egen hand eller leta i den europeiska databasen på: ec.europa.eu/education/trainingdatabase/

Testa gärna och se om du hittar en kurs som intresserar dig!

www.programkontoret.se/sv/Erbjudanden/Kompetensutveckling/