Inom de kommande månaderna kommer medlemsstaterna godkänna de slutliga förslaget för FN:s mål för hållbar utveckling, vilket definierar hur mycket som ska spenderas globalt för utveckling under nästa 15 år. Om kulturen inte nämns, kommer det att bli mycket svårt för länderna att utarbeta strategier och tillhandahålla medel för projekt som är beroende av kulturens roll som förare och en möjliggörare för hållbar utveckling.

Vill du att kultur ska vara med? Hjälp till och signera deklarationen för att integrera kultur i de hållbara utvecklingsmålen. Lämna inte kulturen utanför!

Mer läsning: http://culture2015goal.net/index.php