Välkommen till informationsdag om EU-stöd för kultursektorn i Skövde den 14 april 2015, Europa Direkt Intercult är på plats och informerar om möjlighterna!