Vi har i många år samarbetat med Riksteatern i olika projekt bland annat ”Home not Home” 2008. “Som medlemsorganisation ser vi många möjligheter att gemensamt öka mångfalden och det internationella utbytet i Sveriges kulturlandskap” säger VD Ida Burén. / We have collaborated with Riksteatern (Swedish), Sweden’s National Touring Theatre, for many years. For instance with the project “Home Not Home” 2008. “As a member organisation we look forwards to increasing diversity and international exchange in Sweden’s cultural landscape, together with Riksteatern” says CEO Ida Burén.