Intercult deltar under 2012-2013 tillsammans med partners från Belgien, Italien, Grekland, Österrike och Polen i ett Grundtvig samarbetsprojekt:Culture for Waterfronts. Alla partner är medlemmar i den europeiska plattformen River Cities

Den 27-28 september träffas projektgruppen i Oostende i Belgien. Vår gäst är Erik Palm från Norrlandsoperan/Umeå European Capital of Culture 2014 som presenterar berättarprojektet River Stories i Västerbotten.

För mer info: Klicka här! /

Intercult participates in 2012-2013 together with partners from Belgium, Italy, Greece, Austria and Poland at a Grundtvig collaborative: Culture for Waterfronts. All partners are members of the European Platform River Cities

On 27-28 September, the project team meet in Ostend, Belgium. Our guest is Erik Palm from NorrlandsOperan /Umeå European Capital of Culture 2014, presents the River Stories-project in Västerbotten.

For more info: Click here!