Intercult
Pressmeddelande från Intercult 20140821

Projektet CORNERS – turning Europe inside out – med Intercult i spetsen har tilldelats ett stort flerårigt stöd från EU/Creative Europe (2014–2018)

Den totala budgeten för projektet är 2.566.000 EUR (ca 23.500.000 SEK). 50% täcks av stödet från EU/Creative Europe = 1.283.000 EUR (ca 11.750.000 kr). Den resterande finansieringen täcks av projektets 10 partners.
Intercult hämtar hem merparten av Creative Europes totala stöd till Sverige i denna omgång.
Utöver Intercult finns det endast ytterligare en mottagare i Sverige som huvudarrangör:
Moomsteatern i Malmö får som projektledare ett stöd för ett mindre samarbetsprojekt. Flera svenska organisationer finns med som samarrangörer av olika projekt med EU-stöd.

Intercult är “Lead Partner”, dvs. projektledare både konstnärligt och ekonomiskt i CORNERS-projektet som kommer att pågå från september 2014 till mars 2018. Stödet från EU innebär att vi kan fortsätta vårt arbete som planerat och det kommer att finnas utrymme för utveckling av fler produktioner och publikmöten. Projektet går in en ny fas: från “research & development” till “production & action”.
CORNERS nästa manifestation, som genomförs i samarbete med Umeå 2014, kommer att äga rum i Ersboda, Umeå i november 2014.
Intercult har tidigare fått ett stort, långvarigt EU Culture-stöd till Black/North SEAS 2007–2010.För mer information och intervjuer kontakta:

Chris Torch, senior associate Intercult och konstnärlig ledare för CORNERS
M: 070-554 10 23
chris.torch@intercult.se

CORNERS är en interkulturell konstnärlig plattform som skapas och drivs utifrån ett samarbete mellan olika kulturinstitutioner från europas hörn. www.cornersofeurope.org

Intercult arbetar för att internationalisera svenskt kulturliv. Vi skapar storskaliga transnationella och gränsöverskridande konstprojekt. Vi är aktiva på den kulturpolitiska arenan i Sverige och Europa. Vi driver medlemsplattformen ACCESS EUROPA och Europa Direkt, som riktar sig  till kulturaktörer som söker verktyg och perspektiv för att arbeta internationellt och interkulturellt.

Intercult har verksamhetsstöd från Statens Kulturråd, Stockholms kulturförvaltning och Stockholms läns landsting. Våra projekt stöds av EU:s kulturprogram, Svenska Institutet, Kulturkontakt  Nord och regional och lokal finansiering där vi verkar.
www.intercult.se