Vilka som får stöd från programmet Kreativa Europa 2014 är nu publicerade på Europakommissionens hemsida.

Samarbetsprojekt
Sverige har skickat in 5 ansökningar om mindre samarbetsprojekt och två ansökningar om större samarbetsprojekt.
Två svenska kulturorganisationer har tilldelats medel som huvudkoordinatorer: Intercult för ett större samarbetsprojekt och stiftelsen Moomsteatern för ett mindre samarbetsprojekt. Sammanlagt är det 21 stora europeiska samarbetsprojekt och 37 mindre europeiska samarbetsprojekt som har fått stöd från Kreativa Europa.
Andra svenska kulturorganisationer som är med som partners är

Större samarbetsprojekt
Riksarkivet
Teater Tre Stockholm
Statens Museer för Världskultur
Stiftelsen Moderna Dansteatern
Högskolan Kristianstad

Mindre samarbetsprojekt
Jeunesses Musicales Sverige
Tensta Konsthall

Läs mer om resultaten…

Läs mer om Intercult och CORNERS

Nätverk
22 europeiska nätverk har fått projektstöd. Däribland har Culture Action Europe, en politisk plattform för kultur i Europa, (med bland annat Intercult som styrelsemedlem) fått stöd på 250.000 EUR/år för tre år.
Hela listan finns här.

Plattformar
Plattformar är en nyhet i Kreativa Europa med utlysning endast två gånger under hela programperioden. 5 plattformsprojekt har denna gång fått stöd från Kreativa Europa. Föreningen Littfest, Umeås internationella litteraturfestival deltar som enda svenska aktör i den slovenska plattfromen E-Merging Creativity med fokus på litteratur.

ANCIENNE BELGIQUE, Belgien
AEROWAVES , UK
BELETRINA – ACADEMIC PRESS, Slovenia
ASSOCIATION LIEUX PUBLICS CENTRE, Frankrike
MEETFACTORY O.P.S., Czech Republic

Läs mer om fördelningen av stöd till plattformar

Media
Rekordmånga svenska mediabolag har fått stöd från Kreativa Europa! Två aktörer fick även stöd till publikutveckling, Svenska Filminstitutet och Doc Lounge.

Läs mer…