SKL anordnar en kulturkonferens på Kulturhuset med temat “Vi pratar pengar”. Intercults Ida Burén och Iwona Preis kommer tillsammans med Annika Strömberg, EU-samordnare på kultursekretariatet i Västra Götaland, att hålla en workshop. Intercult kommer även att finnas på plats som utställare där vi berättar om vår verksamhet.
KULTURHUSET 6-8 OKTOBER 2013