Plattformsmöte 2 hölls den 4 oktober i Europahuset i Stockholm.

Mötet tog bl a upp kulturinstitutioners internationella strategier. Med anledning av detta gavs en inblick i Västra Götalands arbete. Riksteatern redogjorde för sitt EU-projekt ”Europe now” och några deltagare tog upp sina egna idéer och tankar under Speak up!

Program för det 2:a plattformsmötet – den 4 oktober 2012 i Europahuset, Stockholm

Access Europa inleder hösten med ett andra plattformsmöte och seminarium i Stockholm. Vi fortsätter arbetet med kompetensutveckling inom den europeiska kulturarenan med sikte på medlemmarnas ökade engagemang i europeiska samarbeten. Denna gång presenterar vi två olika perspektiv.

Västra Götalandsregionen är en av de mest aktiva regionerna i Sverige när det gäller internationalisering i praktiken. Regionens internationella strategi speglas i alla verksamheter, inte minst satsningar på kultursektorn.

Riksteatern är en kulturinstitution som bland annat erbjuder den svenska publiken internationella scenkonstupplevelser som speglar dagens interkulturella blandning i det svenska samhället. Många samarbeten sker med partners från Europa.

Hur ser det strategiska tänkandet hos en internationell samordnare och hur har man lyckats skapa ett framgångsrikt EU-projekt?

Sist men inte minst introducerar vi en fast punkt på de kommande plattformsmötena: SPEAK UP eller också kallad samarbetsbörsen där mötesdeltagarna själva kan berätta om sina idéer, planer, behov att hitta samarbetspartners för sina små som stora projekt. Fundera och hör av dig till oss för att komma med på speak-up listan.

TID: 4 oktober 2012 kl. 12.30 – 16.00

Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2

ANMÄLAN: Sista dag för anmälan är 24 september 2012.

Medlemmar i Access Europa är välkomna till mötet, deltagandet ingår i medlemskapet och anmälan görs längre ner på denna sida.

Mötets agenda

12.30 – 13.15 Registrering och mingel

13.15 – 13.25 Kort presentation av plattformen Access Europa för nya medlemmar och vad har hänt sedan sist.

Iwona Preis, Intercult

13.25 – 13.40 EU samlar krafterna för en händelserik höst- en överblick över den aktuella EU-politiken

Det är mycket som håller på att hända i EU. Inriktningen för Europas framtida utveckling och stora beslut ligger på bordet i höst. Europaparlamentsvalet 2014 sammanfaller med Riksdagsvalet i Sverige samma år. Debatten om EUs framtid kommer snart att engagera alla medborgare.

Markus Bonekamp, chef för Europaparlamentets informationskontor i Sverige

13.40 – 14.20 Internationalisering av regionens kulturverksamhet, från planering till EU-projekt på kulturaktörernas uppdrag.

Regionens internationella strategi och samverkan med kulturaktörer i Västra Götaland.

Annika Strömberg, Kultursekretariatet, Västra Götalandsregionen.

14.20 – 14.40 Kaffepaus

14.40 – 15.10 Internationalisering på en svensk kulturinstitution- på publikens uppdrag. Hur arbetar en kulturinstitution med internationella strategier och vilka satsningar prioriteras? Egna erfarenheter delges från vägen till EU-projektet ”Europe now” som 2011 har fått bidrag från Kulturprogrammet.

Rani Kasapi, ledare för Riksteaterns internationella uppdrag

15.10 – 16.00  Speak up! Från Sverige till Europa och vidare i världen. Samarbetsbörsen för och med deltagarna i Access Europa.

Visst är det så att du bär på många idéer? Dina idéer kan växa så ta tillfället i akt och berätta för andra mötesdeltagare om det brinner mest för just nu.

Två deltagare har hittills anmält sitt intresse för att berätta/diskutera:

– Marianne Eriksson, Region Värmland, talar om en Projektídé.

– Kalle Hedlund och Gola Mahram, MKFC, talar om sitt konstprojek med Uburanga Arts Studio i Rwanda.