..

ACCESS EUROPAs nästa plattformsmöte kommer att hållas torsdagen den 14 mars, kl 13.00-16.00 på Europahuset, Regeringsgatan 65 i Stockholm

.

ACCESS EUROPA inleder våren med ett första plattformsmöte och seminarium i Stockholm. Vi fortsätter arbetet med kompetensutveckling om kultur på den europeiska kulturarenan med sikte på medlemmarnas ökade engagemang i europeiska samarbeten.

Denna gång presenterar vi läget med förhandlingar om programmet Kreativa Europa. Uppdateringen kommer direkt från ”källan”. Vi har bjudit in departementsrådet från Kulturdepartementet Robert Nilsson som är Sveriges förhandlare i EU. Han förbereder de svenska kommentarerna inför ministermöten i Europarådet och är mycket väl insatt i förhandlingsprocessen.

Dessutom tar vi fasta på de pågående diskussionerna om programmets innehåll, som inkluderar såväl kulturella som kreativa näringar och siktar på kulturprojekt för båda delarna av kultursektorn. Den svenska organisationen Generator har tillsammans med bl a vår nya medlem Region Halland tagit fram en mycket intressant metodbok om hur man på nationell, regional och lokalnivå kan arbeta med kreativa näringar i praktiken. Boken presenterades den 27 februari på ett seminarium i Bryssel och på mötet kommer Johanna Skantze från Generator att presentera metodiken för oss.

Sist men inte minst SPEAK UP – som medlem kan du berätta kort om ett intressant initiativ, förberedelser till att starta upp ett kulturprojekt, söka partners mm. SPEAK-UP-intresserade kan anmäla sig till: Iwona Preis

Anmäl dig här: Anmälan till mötet den 14 mars

.

Du som ännu inte är medlem…

Gå på vårt plattformsmöte för 400 kr ex moms. Avgiften dras av från årsavgiften om du tecknar ditt medlemskap på plats under mötet.

Prova-på-anmälan

..

..

PROGRAM

12.30 – 13.00 Samling, registrering och mingel

13.00 – 13.45 Förhandlingar om kulturprogrammet Kreativa Europa, en uppdatering av läget under budgetförhandlingar. Den svenska och den europeiska ståndpunkten presenteras av den svenske förhandlaranden från Kulturdepartementet departementsråd Robert Nilsson.

Utvecklingsarbete av kreativa näringar i praktiken.

13.45 Om Generator Sverige och bakgrunden till To Do-handboken. Utdelning av boken, bläddring och snack i mindre grupper, snabb återkoppling på innehållet.

14.15 – 14.45 Kaffepaus

14.45 – 15.45 Metodexempel från To Do-handboken (dragning plus frågor i samband med varje inslag.

  • Coastal Culture – styrning och strategi, destinationsutveckling
  • Business Lab – affärsutveckling
  • Afternoon Tea – nätverksbyggande
  • Kreatörskaravanen – kompetensutveckling
  • Swedish Affär – internationalisering

Vad innebär detta för mig, när kan jag börja använda delar av detta?

Diskussion i grupper samt sammanfattning

Passet leds av Johanna Skantze, VD Generator.

15.45 – 16.00 SPEAK-UP för medlemmar, leds av Ida Burén, VD Intercult.