Allan Larsson talar på Europahuset den 11 mars om EUs sociala rättigheter!

Vad menas med en europeisk pelare för sociala rättigheter och vad kommer den att betyda för Europas företag och arbetstagare? Hur kan den komplettera det skydd för arbetstagare som redan finns?

Den 8 mars lägger EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker i Strasbourg fram ett underlag för en bred offentlig konsultationsrunda om hur EU-samarbetet ska utvecklas på detta område. Allan Larsson, särskild rådgivare till Jean-Claude Juncker i denna fråga, kommer i Bryssel samma dag att presentera initiativet för arbetsmarknadens parter med flera.

På fredag den 11 mars inleder Allan Larsson seminariet på Europahuset med en presentation av EU-kommissionens förslag kring hur den sociala pelaren ska utvecklas. Representanter för arbetsmarknadens parter kommenterar sedan förslagen och förklarar hur de anser att den sociala pelaren kan bidra till att förbättra situationen på den europeiska arbetsmarknaden.

Den sociala pelaren bygger på gemensamma värderingar och principer. Den ska främja sysselsättning och utveckling av sociala frågor mot bakgrund av de förändrade förutsättningarna på den europeiska arbetsmarknaden.

Deltagare:
I panelen medverkar Eva Nordmark, ordförande TCO, Göran Arrius ordförande SACO, Ellen Nygren, ombudsman Internationella enheten LO, Sverker Rudeberg, expert på arbetsmarknadsfrågor Svenskt Näringsliv och Allan Larsson, särskild rådgivare EU-kommissionen.

Moderator: Katarina Areskoug Mascarenhas, chef för EU-kommissionens representation i Sverige.

Datum: fredag den 11 mars
Tid: kl. 9.00 – 10.30 (registrering och kaffe med smörgås från kl. 8.30)
Plats: Europahuset, Regeringsgatan 65, plan 2, Stockholm
Anmälan: http://bit.ly/1PZZP1k senast tisdag 8 mars.
SVT sänder seminariet direkt.
Vänligen var i tid.
Välkommen!
Följ oss på: www.ec.europa.eu/sweden image002.png Facebook
Twitter

Länk till mer information på Europahusets hemsida