Arbetsmarknadens parter har kommit överens om nya socialfondsprogrammet. I sommar har Arbetsmarknadsdepartementet inlett informella överläggningar med EU-kommissionen om innehållet i det svenska programdokumentet för Socialfonden. I höst ska Sveriges programförslag formellt överlämnas till EU-kommissionen. Arbetsmarknadens organisationer önskar att kompetensutvecklingsinsatserna starkare kopplas ihop med företagens utvecklingsstrategier samt att arbetslösa ska delta i samma kompetensutvecklingsinsatser som de anställda. Läs mer…