Europeiska Socialfonden är en av EU:s strukturfonder vars syfte är att förbättra den sociala sammanhållningen och det ekonomiska välståndet i unionens samtliga regioner.
Skrivningen av det nya Socialfondsprogrammet är nu i sitt slutskede och i det nya programutkastet flyttas fokus från revision till resultat. Mer tyngd ska läggas på att granska resultat och effekter än kostnader.
Det nya programmet ska enligt förslaget ha tre programområden:

Programområde 1 – Kompetensförsörjning, för anställda och icke-sysselsatta deltagare. Fokus på små och medelstora företag.
Programområde 2 – Öka övergångarna till arbete. Metodutveckling och/eller tillämpning av metoder som bidrar till att gynna individer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
Programområde 3 – Sysselsättningsinitiativet för unga. En särskild satsning i de regioner i Europa som har högst arbetslöshet bland unga (15–24 år). I Sverige är det mellersta Norrland, norra Mellansverige och Sydsverige.

Det finns ett programutkast som just nu diskuteras med olika intressenter. Regeringen räknar med att fatta beslut om programmet i februari. Därefter ska det godkännas av EU-kommissionen vilket kan ta upp till sex månader.

Läs mer…