Datum för höstens aktiviteter är spikade.

Nästa plattformsmöte

Det 2:a plattformsmötet kommer att äga rum i Europahuset i Stockholm den 4 oktober.

Ta chansen att orientera dig inom Europas kulturarena!

På plattformsmötet kommer vi bl a att ta upp kulturinstitutioners internationella strategier. Med anledning av detta ges en inblick i Västra Götalands arbete. Riksteatern redogör för sitt EU-projekt ”Europe now” och som deltagare har du chansen att ta upp dina egna idéer och tankar som du vill ge uttryck för eller diskutera.

Du finner två ansökningsformulär längst ner på denna sida. Det första formuläret är för medlemmar och den andra är för prova-på-besökare  – som betalar 400 kr exkl. moms för att delta.

Medlemsresa med Access Europa till Audience Development

Bryssel 15-17 oktober 2012

Plattformen Access Europa startar höstsäsongen med en inbjudan till den förhandsaviserade medlemsresan till Bryssel.

Anmälda till resan träffas i Bryssel måndagen den 15 oktober efter lunch.

Access Europa arrangerar under denna eftermiddag ett par möten med europeiska organisationer. Vi träffar bland annat Emma Ernsth från nätverket Culture Action Europe. Ett mer detaljerat program för denna eftermiddag presenteras längre fram.

Tisdagen den 16 oktober och onsdagen den 17 oktober deltar vi i Audience Development-konferensen.

Konferensen är en del av ett omfattande Culture in motion 2012-program som startar i Bryssel den 15 oktober och avslutas den 17 oktober kl.16.00.

Som en allmän information kan meddelas att det under måndagen den 15 oktober genomförs ett kick-off möte för de samarbetsprojekt som har fått stöd från Kulturprogrammet samt en konferens med erfarenhetsutbyte om Europeiska Kulturhuvudstäder – där vår grupp inte kommer att delta.

Däremot deltar vi alltså när Culture in motion fortsätter med Audience Development tisdagen den 16 och onsdagen den 17 oktober – med Chris Torch från Intercult som moderator.

Deltagandet i konferensen är kostnadsfritt och den är öppen för anmälan.

Vi räknar med 20 deltagare från Access Europa och har informerat arrangörerna om vår grupp. Varje anmälan godkänns dock individuellt.

Sista dagen för anmälan till konferensen är fredagen den 28 september.

Programmet och anmälningsblanketten hittar du här www.cultureinmotion.eu

Fill out my online form.

Fill out my online form.