Den 4-6 Juli var Iwona Preis från Intercult på plats i Almedalen. Bland annat besökte hon ett seminarium om den hotade yttrandefriheten i Europa.

Viktigt att internationellt stå upp för yttrandefriheten som den är ifrån vårt perspektiv, hot mot public service i vissa europeiska länder är ett hot mot demokratin fast de är övertygade om att det är precis tvärtom.

image

En stark kulturpanel i Almedalen diskuterar möjligheter att kämpa emot, vem bär ansvaret . Polen och Ungern är också vårt ansvar, Polen gör det med en lag, Ungern bara helt sonika gör det. I det svenska parlamentet finner högerpartier självförtroende och får idéer hur de kan göra även i Sverige. Det är ett allvarligt läge och ett verkligt hot mot demokratin.