21-23 mars möts partners och inbjudna experter i River//Cities nätverkets lärandeprojekt Culture For Waterfronts. Intercult är en av sex partners och Iwona Preis är på plats.

Det övergripande temat är kultur och urban utveckling där stad möter vatten. Hur kan kultur öka tillgängligheten och användandet av kajer, stränder och vatten i Europas städer? I veckans Lissabonmöte, hostat av EGEAC, är fokus kulturens inverkan på turism och ekonomisk utveckling. Det digra programmet lovar några givande dagar och den publika konferensen är slutsåld sedan länge.