Den 8 juni håller Platform for Intercultural Europe sitt årsmöte i Bryssel. Årets tema är “Intercultural Capacity Building and EU Advocacy”. Mötet ska diskutera kravet att visa “European Added Value” i EU projekt och Europeiska kommissionen är på plats för att svara på frågor. Chris Torch, Intercult, är styrelsemedlem i PIE och deltar alla tre dagar. / On the 8th of June the Platform for Intercultural Europe holds its annual meeting in Brussels. This year’s topic is “Intercultural Capacity Building and EU Advocacy”. The meeting will discuss the obligation to show “European Added Value” in EU projects and the European Commission will be present to respond. Chris Torch, Intercult, is a member of the board of PIE and will participate all three days.