Sara J:son Lindmark leder projektet Designlabland. 16-17 oktober 2012 deltog hon i konferensen: European Audiences: 2020 and beyond.

Konferensen var en del av ett studiebesök i Bryssel som arrangerades av Access Europa där Sara och Designlabland är medlem.

Vad är Designlabland?

Designlabland är ett designlab i Swedish Lapland. Målet är att skapa kreativa win-win case mellan företag och unga kreatörer. Utifrån ett strategiskt designtänk laboreras nya spännande produkter, tjänster och produkter som ger fler affärsmöjligheter i Norrbottens län. Designlablands hållbara filosofi är att gräva där de står genom att utgå från norrbottniska råvaror, kompetenser och produktionskanaler. Ett uttalat mål är att stimulera norrbottniska företag och institutioner att aktivt integrera ett strategiskt designtänk i sina verksamheter. Mottot är – Action by passion!

Designlabland har bland annat förpackat och marknadsfört länet via det tidigare framtagna mobila showroomskonceptet The Cell (isliknande kuber i 100% återvinningsbar PET) samt Luxury Box of Swedish Lapland –  presentaskar I olika storlekar med norrbottnisk mat/produkter.

Hur är projektet organiserat och vem finansierar det?

DLAB ON DISPLAY är ett 3-årigt (2011-2013) norrbottniskt designprojekt. Sara J:son Lindmark är projektledare, designstrateg och marknadschef, Irma Perdal Riptjärn är VD samt ekonomiansvarig. Konstnärlig ledare är Linda Backman. Unga talanger plockas in för tillfälliga uppdrag.  Projektägare är Designlabland Ekonomisk Förening. Projektets finansiärer är Europeiska regionala utvecklingsfonden, Länsstyrelsen i Norrbotten, Norrbottens Läns Landsting och Luleå Kommun.

Sara, du deltog i konferensen European Audiences: 2020 and beyond. Varför ville du resa med Access Europa och delta i konferensen i Bryssel?

I vår projektplan ingår internationella samarbeten och utbyten. Jag ville delta i konferensen för att eventuellt hitta internationella samarbetspartners. Intercult har bra kontaktnät och när jag fick höra om konferensen på Access Europas plattformsmöte såg jag möjligheter till intressanta möten. På konferensen fick vi till ett möte med potentiella samverkanspartners och vi har nu upprättat en arbetsgrupp med partners från Spanien och Finland. Tillsammans ska vi utforska strategier för ett konkret samverkansprojekt.

Varför är det viktigt för dig att knyta kontakter internationellt?

Jag har inte hittat något liknande projekt i Sverige att utbyta erfarenheter med. Med ett liknande projekt kan nackdelar och fördelar jämföras. Det kan finnas likheter mellan olika regioner i Europa som kan ge förståelse och bli en fördel vid samarbete.

Om du scrollar ner på sidan ser du Sara i hennes gröna dräkt.

ec.europa.eu/culture/events/ad-oct2012_en.htm

Access Europa är kultursektorns plattform för ökat engagemang i Europa. Genom omvärldsanalyser, nätverkande och erfarenhetsutbyte skapas fler framgångsrika internationella projekt.

www.intercult.se/accesseuropa

Här kan du läsa mer om Designlabland.

issuu.com/designlabland/docs/designlabland-magazine_10__webb_ny2012-06-07/1#share