Historien som påverkar nuet. 
Ett seminarium med Stefan Foconi.

 

Foconi_medis_400x250px

21/10 2015
Seminariet med Stefan Foconi har nu ägt rum. Det kom många intresserade besökare till Tranströmerbiblioteket vid Medborgarplatsen som ställde många frågor. Det är ingen tvekan om att intresset är stort kring Turkiet, och att ämnet är svårgreppbart. Stefan fick svara på fler frågor kring situationen idag, och gjorde sitt bästa för att förklara de olika politiska och religiösa strömningar som påverkar. Efteråt kunde publiken köpa hans böcker “Turkiets land ” som han och Tomas Anderson skrivit om landet, samt hans nyutgivna bok “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.Europa Direkt Intercults seminarieserie inleddes i höst med ett möte med Stefan Foconi, författare till flera böcker om Turkiet och Mellanöstern. Utifrån hans nyaste bok Istanbul, vandringar i Europas största stad berättar Stefan om Turkiets skiftande historia och hur den påverkar situationen idag.

För att förstå situationen idag behöver man ha kunskap om historien. Stefan gick  igenom Turkiets mångsidiga historia från den antika staden vid Bosporen, via det Osmanska riket ända fram till dagens moderna och samtidigt komplexa land. Han berättade om de pågående medlemsförhandlingarna mellan EU och Turkiet som idag är allt annat än glödheta. Hur de enorma flyktingströmmarna från Syrien påverkar. Orsaken till de strandade förhandlingarna mellan PKK och den turkiska regeringen m.m.

Istanbul har ett unikt geografiskt läge, ingen annan stad ligger så nära två världsdelar. Staden har varit och förblir Europas port mot Asien och vice versa. Idag är det en snabbt växande metropol med runt 15 miljoner invånare, nästan samtliga turkar och kurder. Istanbul var hedniskt i ett millenium, kristet lika länge, bara för att förvandlas till multietniskt centrum i det största muslimska riket någonsin. Under seklernas lopp har staden hos européerna uppväckt fruktan, hat, nedlåtenhet, förakt och till sist intresse och nyfikenhet. Idag är Istanbul en första rangens angelägenhet för varje av historien och storstadslivet drabbad person. Stefan Foconi belyste många av dess egenheter och dolda skatter

Stefan Foconi besökte Istanbul första gången 1974 och har sedan dess rest oavbrutet i Mellanöstern de senaste 16 åren. Både Turkiet- och Istanbulböckerna finns att köpa vid framträdandet.

/ The history that affects the present.

Foconi_medis_400x250px

10/21/2015
The seminar has now taken place. Stefan talked about Turkeys history  and how the situation is today. He answered a lot of questions from an interested audience, and did his best to try to explain the different political and religious influences that affect the country today. Afterwards the audience could buy two of his books “Turkiets land” and “Istanbul – vandringar i Europas största stad”.

Stefan Foconi, longtime traveller in the Middle East and author of several book about the area. This meeting, took place in the Tranströmer library in Stockholm.

Date & time: Tuesday October 20 at 8 pm
Free admission