Årets Open Space sker under rubriken Vision 2025 – lokalt engagemang – internationell utblick och kommer att äga rum den 6 december i Kosta.
Iwona Preis kommer bl a att tala om Kreativa Europa – Vad är Kreativa Europa och varför satsar EU på de kulturella och kreativa näringarna? Vad betyder programmet för Sveriges del och vilka andra möjligheter att finansiera internationella satsningar erbjuds av EU idag? Vilka projekt passar in i det framtida europeiska landskapet och hur startar man ett EU-projekt med europeiska partners?

Läs mer…