Det pågår ett stort möte i Sofia, Bulgarien där Europas ca 500 Europa Direkt-kontor medverkar. Iwona Preis, projektledare för Europa Direkt Intercult, är där för att bl a ta del av uppdateringar kring Europa 2020. Temat för årets möte är ”Responding to our challanges” och handlar om kommunikation, information, om att bli inspirerad och få möjlighet att debattera aktuella europeiska utmaningar: ungdomsarbetslöshet, social exkludering, minskad optimism och minskad tilltro till EU. Särskilt aktuellt i de länder som påverkas mycket av den ekonomiska krisen. Konferensen är också en kick-off inför EDIC’s arbete med valet till Europaparlamentet i maj 2014. Här kan du hitta samtliga Europa Direkt-kontor