År 1986 blev Jaime Andreu Romeo tjänsteman vid Europeiska kommissionen där han har arbetat inom två huvudområden: Kommunikation och Idrott. Han har inrättat en EU-strategi för unionens insatser inom idrotten och organiserade 2004: Det europeiska året för utbildning genom idrott. På kommunikationsområdet har han tjänstgjort på EU kontor i Spanien, med ansvar för institutionell audiovisuell produktion. Han har varit chef för enheten Information och Kommunikation vid Directorate General Education and Culture och chef för Visits Service vid Directorate General Communication, EU-kommissionen i Bryssel.