Välkommen på seminarium 9 november!

Obligatorisk föranmälan här: http://bit.ly/1CL7OtS

EU-kommissionen som leds av Jean-Claude Juncker fyller ett år och det är dags för en utvärdering. Har kommissionen hållit sina löften till medborgarna? Välkommen på seminarium till Europahuset i Stockholm den 9 november.

Den 1 november förra året inledde den nya EU-kommissionen, med ordförande Jean-Claude Juncker i spetsen, sin femåriga mandatperiod. En viktig utgångspunkt för Junckerkommissionens arbete är att EU ska vara “större i de stora frågorna och mindre i de små”. Man har också lovat ett närmare samarbete med Europaparlamentet.

Hur har kommissionen rustat sig, hur har det gått hittills och vad tror vi om framtiden? Hur påverkar flyktingkrisen och andra händelser arbetet? Och har kommissionen hållit sitt löfte till Europaparlamentet, och i förlängningen till medborgarna?

TID: Den 9 november 2015 kl. 9.00-11.00 med lunch efteråt
PLATS: Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm

För hela dagens program se här: http://bit.ly/1GDwoB3

/

The Swedish Information office for the European parlament arranges a seminar on November 9. The Juncker commission started one year ago and i is time to evaluate. The seminar is in swedish. See program (in swedish) http://bit.ly/1GDwoB3