Den europeiska unionen är engagerad i att stärka samarbetet med Kina inom områdena kultur, utbildning, ungdom och flerspråklighet.

Det här året har betydelsefulla milstenar passerats genom att lansera High-level People-to-People Dialogue och genom framgången med EU-China Year of Intercultural Dialogue.

“Dessa initiativ hjälper till att föra våra folk närmare varandra och jag ser fram emot att ytterligare fördjupa våra band”, sa EU-kommissionär Androulla Vassiliou under sitt kinabesök den 28 november till 1 december.

Under besöket antogs en ny gemensam deklaration för EU och Kinas kulturella samarbete som en del av avslutningsceremonin för EU-China Year of Intercultural Dialogue.

Kommissionären deltog i den första Online EU Film Festival i Kina och i en konferens om multilingualism som syftar till att öka intresset för språkundervisning i europeiska språk i Kina och mandarin i Europa.

europa.eu/rapid/press-release_IP-12-1276_en.htm