Att skapa europeiska projekt, som uppfyller de krav som EU sätter upp och som har chans att få finansiering är en konst i sig. I Sverige har intresset för denna typ av projekt ökat, men hur gör man för att lyckas?

[highlight]

Kursdatum

22-23 april 2010
Kursen är fullbokad.

[/highlight]

Vi vill ge nya förmågor en chans att orientera sig i den internationella kultur- och finansieringsdjungeln. Kursen ger tips och råd om hur och varför man skapar partnerskap, hur en projektansökan bör se ut och vad man ska tänka på när man formulerar och utvecklar sin projektidé. Deltagarna får även en inblick i EU:s struktur och det bredare politiska sammanhanget.

Talare

Kursen leds av Chris Torch, konstnärlig ledare/Intercult och Chrissie Faniadis, koordinator av Europeiskt Resurscentrum för Kultur/Intercult.javascript:;

Internationell gäst är Paolo Aniello, projektledare för SPACE.
Paolo Aniello är ombedd att illustrera hur olika typer av EU-projekt kan se ut och delar med sig av sina erfarenheter och rekommendationer. Läs om SPACE

Målgrupp och förkunskaper

Kursen riktar sig till tjänstemän/kvinnor, kulturproducenter, entreprenörer och ansvariga för internationella projekt och extern finansiering vid kulturinstitutioner. Inga formella förkunskaper krävs.

Program

Dag 1 börjar med en lätt lunch och en eftermiddagssession. Dag 2 är heldag och slutar runt kl.15.
Kursprogrammet (PDF)

Lokaler

Kursen äger rum i Annexet, Intercults lokaler på Sandbacksgatn 8, Stockholm.

Pris

Offentlig organisation eller institution: 2400 +moms
Ideell organisation eller fri grupp: 1000 +moms
Medföljande från samma organisation: 500 +moms / Konsten att skapa 2010 Program