Grattis till de 9 svenska organisationerna som deltar i projekt som får stöd från andra ansökningsomgången till Kreativa Europa! Det blir gatuperformance, utforskning av gränskorsningar, vikingar, minoritetsspråk och resande marionetter. Svenska organisationer samarbetar med bland annat Finland, Tjeckien, Spanien, Belgien och Kroatien.

The Creative Plot, ett initiativ av Lunds kommun, medverkar i projektet Creative Lenses som har fått EU stöd.

Stockholms konstnärliga högskola deltar i projektet NE©XT Accelerator och Lunds stad och Trans Europe Halles i projektet Creative Lenses.

Trans Europe Halles deltar även i ett projekt tillsammans med Konst-operativet Not Quite, de kommer att samarbeta med fem andra europeiska organisationer för att kreativt utforska gränskorsningar.

Upplands Väsby kommun deltar i Follow the Vikings.

Sveriges Radio AB deltar i projektet Rostrum+, Upplev Botkyrka AB/Subtopia i projektet Circus Arts and Street Arts Circuit, ett 2-årigt samarbetsprojekt mellan partner-organisationer i Sverige, Finland, Tjeckien, Spanien och Belgien, som syftar till kompetensutveckling i internationellt arbete samt kunskapsutbyte mellan professionellt verksamma inom cirkus och gatuperformance.

Staffan Björklunds teater deltar i projektet Puppet Nomad Academy IV, ett projekt där en serie marionett-workshops reser från Armenien, över Vitryssland, Tjeckien, Kroatien, Slovenien, och upp till Belgien.

Föreningen Littfest medverkar i projektet Other Words – Literary Circuit for Small and Minority Languages. Syftet med projektet är att skapa ett europeiskt nätverk för författare av minoritets- och mindre språk.