Intercult har fått del av Stockholm Stads kulturbonus på hela en kvarts miljon kronor. Ida Burén, verksamhetsledare på Intercult, säger att det är ett välkommet tillskott för att genomföra höstens konferens Re:Imagining Cultural Space. Kulturbonusen är en omstridd stödform i Stockholms kulturliv. Läs mer om vilka som fick bonus i år och synpunkter om bonusen i DNs artikel. / Intercult has received the so called culture bonus from Stockholm Stad. The sum of 250 000 SEK is the highest bonus and it has been given to  Intercult and two other organisations, Orionteatern and Folkoperan. Organisations within the Stockholm culture life that perform better in comparison to the prior year can get the bonus. Audience figures including youth audiences, other sources of financing and own income are the factors that decide the size of the bonus. This form of support is debated, and many culture operators question the logic behind the bonus.