Det ungerska ordförandeskapet är i full gång. Senast i måndags, den 28 februari, hölls en konferens med tema Kultur och Tillväxt, där man slog fast att kulturen bidrar till ekonomisk tillväxt och skapar nya jobb. Kulturella och kreativa näringar bidrar avsevärt till att förbättra EUs ekonomiska prestation.

Dessutom har språklig och kulturell mångfald en positiv inverkan på arbetsmarknaden säger Géza Szőcs, Ungerns minister för kultur och nationella resurser. Dessa påståenden stärker de slutsatser som rapporten om kulturens bidrag till regional och lokal utveckling från september 2010 presenterade.

Kommissinären för kultur och språklig mångfald, Androulla Vassiliou, poängterade vikten av att ge kulturella och kreativa näringar utrymme i den nya långtidsbudgeten som skall förhandlas i vår, och efterlyste en särskild konferens i samband med dessa förhandlingar.

Läs mer om vad som sades

Rapporten om kulturens roll i lokal och regional utveckling:
Study on the contribution of culture in Structural Funds
(PDF)
Study on Contribution Part 1 Annex
(PDF)
Study on Contribution Part 2 Annex
(PDF) / Sorry, only English.