Kulturministern och Unesco i Alemdalen på torsdag 7 juli
Kulturarv under attack

Förstörelse och plundring av kulturarv är ett sätt att utplåna historiska spår. Spåren är viktiga byggstenar i människors identitetskapande. Dessa i sig kan bidra till upplevelser av både tillhörighet och utanförskap. Förstörelse av kulturarv är ett angrepp riktat mot människors själva identitet och berättelser. Hur påverkar denna förstörelse våra möjligheter att förhålla oss till historien för att förstå vår nutid?

Irina Bokova, Unesco, och kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke deltar i ett samtal om konsekvenserna av förstörelsen av kulturarven.

Medverkande:

Irina Bokova, generaldirektör Unesco

Alice Bah Kuhnke, Kultur- och demokratiminister

Lars Amréus, riksantikvarie, Riksantikvarieämbetet

Charlotte Petri Gornitzka, generaldirektör, Sida

Moderator: Lisa Nilsen, Riksantikvarieämbetet

Tid : Torsdag 7 juli, kl. 14.30-15.30

Lokal: Hörsalen, Donners plats 1

Arrangör: Riksantikvarieämbetet och Svenska Unescorådet