EU-kommissionen har slagit fast att Lettland uppfyller villkoren för inträde i valutaunionen EMU. Därmed kunde euron införas i landet vid årsskiftet.
Litauen blir således det 19:e landet att införa Euron.

EU-kommissionens beslut har mötts av positiva reaktioner från såväl europeiska toppolitiker som kreditvärderingsinstitut, och utmålas som en stor seger av den lettiska regeringen.

När Lettland för tio år sedan med överväldigande majoritet röstade för ett EU-medlemskap sågs det som en självklarhet att landet skulle ansluta sig till valutaunionen så fort man uppfyllde villkoren. Men sedan finanskrisens utbrott har opinionen svängt kraftigt. Enligt de senaste opinionsundersökningarna säger knappt en tredjedel av letterna ja till euron i dag, medan cirka hälften säger nej. Trots det har regeringen, liksom grannlandet Litauen, avfärdat tanken på en folkomröstning.