I höst sjösätter vi, tillsammans med Botkyrka Kommun och Kulturdirekt ett pilotprojekt för att få fler Botkyrkabor att uppleva kultur! Vår målgrupp är familjer och ungdomar som bor eller har anknytning till Alby och vill lära känna det rika kulturutbudet som finns i Stockholmsregionen.

Mamadou Sene kommer vara vår kulturguide och ta med deltagarna på föreställningar, utställningar, konserter eller studiebesök under oktober och november. Han är känd i området som en etablerad artist och kan, både genom sitt redan etablerade nätverk och via föreningar och samarbetspartner, bjuda in intresserade deltagare. Han kommer även följa med på upplevelserna och på så vis, berätta och guida gruppen så att besöket blir så lyckat som möjligt.

Den 13 oktober planerar vi en Kick-off för deltagarna där vi visar ett axplock av intressanta upplevelser att välja på. I slutet av november planerar vi sedan ett gemensamt utvärderingsmöte för att tanka tillbaka hur deltagarna har upplevt kulturbesöken. Vår långsiktiga målsättning är att skapa en modell som fler kommuner och/eller aktörer kan arbeta efter.

Projektgruppen består av Mamadou Sene och Ida Burén från Intercult, Susanne Freund Widman från Botkyrka Kommun och Jonny Jergander från Kulturdirekt.

Är du intresserad av mer information och eller vill delta i projektet får du gärna kontakta: ida.buren@intercult.se