Månadens Europa Direkt-kontor för september – ED Södertälje! – presenteras på EC hemsida. Läs intervjun här