En ny enkät genomförd av tidningen Konstnären tyder på att alla svenska partier är emot en stark kulturpolitik i EU. Chefredaktören Anders Rydell säger i en intervju till SVT att han tror att det finns en rädsla bland många partier att en kulturpolitik på EU-nivå ska bli federalistisk. Han påpekar dock att det är viktigt att komma ihåg att kulturskapare, konstnärer och musiker är en grupp som ofta arbetar gränsöverskridande och efterlyser större möjligheter för att underlätta både deras arbete och rättigheter. EU bör även ha en budget för att stödja kulturarv och hindra att det går förlorat. Det behövs modigare kulturpolitiker, starkare EU-lagstiftningar och en mer omfattande kulturbudget menar Rydell. Läs hela intervjun och se en video