Europa Direkt Intercult har varit på Europahuset och lyssnat på samtal om EU:s långtidsbudget. I panelen fanns bland andra Europarlamentariker Kent Johanson (C) och Göran Färm (S).
I somras kom Europaparlamentet, rådet och EU-kommissionen överens om nästa långtidsbudget, för perioden 2014-2020. För första gången innebär överenskommelsen en minskad långtidsbudget jämfört med tidigare (960 miljarder euro jämfört med 976 miljarder euro för perioden 2007-2013).
Förhandlingarna var långa och krävande och fordrade stor kompromissvilja. I höst ska Europaparlamentet ta slutlig ställning till långtidsbudgeten, förutsatt att man kommer överens med rådet om de framtida budgetspelreglerna.
Vad kommer den nya långtidsbudgeten att innebära för Europas och Sveriges del?