European Cultural Foundation (ECF) stödjer konstnärliga och kreativa samarbeten i hela Europa. ECF startades för att kulturen inspirerar, ger kraft och engagerar människor att bygga ett demokratiskt samhälle. Nu vill man genom en särskild utlysning skapa möjligheter för kulturaktörer att samarbeta med organsiationer utanför kultursektorn. Dessa gränsöverskridande samarbeten ska vara långsiktigt hållbara och bidra till den pågående dialogen om Europa och Europas plats i världen.

Sista ansökningsdag är den 25 mars 2013.

Mer information finns på ECF:s hemsida: http://www.culturalfoundation.eu