EU har genom strukturfonderna under programperioden 2007-2013 satsat en tredjedel av EU´s totala budget på regionala projekt för att minska utvecklingsskillnaderna och främja ekonomisk och social sammanhållning mellan medlemsländer och regioner. Det finns två europeiska fonder som delfinansierar regionala strukturfonder: Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden (ESF).

Den 12 oktober 2012 publicerade Assembly of European Regions (AER) en rapport från en undersökning om regionernas tillgång till EU-finansiering. Rapporten med titeln “Information om och tillgång till europeisk finansiering” är skriven av viceordföranden för AER, André Reichardt. Enligt rapporten behöver informationen och förekomsten av EU-finansiering förbättras för att regionerna ska kunna bidra till EU 2020 tillväxtstrategin.

Lär mer här: www.westsweden.se/nyheter/nyhetsarkiv/alla-nyheter-2012/aer-publicerar-en-rapport-om-regioners-tillgaang-till-eu-finansiering