Ny utlysning inom ERA-NET öppnar den 15 december med deadline 15 mars. Särskilt sista punkten är intressant för kultur: inclusive, vibrant and accessible urban communities. Projekt inom detta område ska syfta till att, utifrån de vardagliga behov och utmaningar som olika sociala och kulturella grupper står inför, identifiera och undersöka hur olika lösningar kan bidra till ett inkluderande och välmående samhälle.
Vinnova inbjuder till ett informationsmöte om utlysningen den 18 december.

http://www.vinnova.se/sv/EU-internationell-samverkan/Nyheter/20151/151116-Ny-utlysning-ERA-NET-Smart-Urban-Futures/