Delprogrammet MEDIA:s stöd till marknadsaktiviteter går ut på att förenkla och stimulera produktion, marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella verk vid marknader och festivaler inom och utanför Europa. Stödet ska även främja deltagande i marknader och festivaler för europeiskt branschfolk. Nu kan arrangörer av marknader och större europeiska promotionaktiviteter samt producenter av onlineverktyg söka stöd. Deadline är 28 januari 2016.

Mer information finns på
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-markets-2016_en

/

What is it for ?

  • To facilitate Business to Business exchanges
  • To improve the European/International dimension and effectiveness of existing large industry markets and to increase the systemic impact of smaller initiatives
  • To increase visibility of professional and audio-visual works from EU countries with a low production capacity
  • To increase the number of EU co-productions and the diversification of talents and sources of financing
  • To improve the competitiveness and circulation of EU audio-visual works on international markets.

Deadline January 26 2016

Read more:
https://eacea.ec.europa.eu/creative-europe/funding/access-markets-2016_en