..

Ansökningar till europeisk vandringsutställning 2013
CreArt har öppnat för ansökningar till en europeisk vandringsutställning som kommer att visa i olika städer i CreArts nätverk. Det är unga konstnärer som söks i nätverkets medlemsstäder.

Sista ansökningsdag är 20 december 2012

www.creart-eu.org/presentation

..
Kurs om ungdomsutbyte

Ungdomsstyrelsen anordnar en kurs den 17 december för dig som vill ansöka om ungdomsutbyte, eller för dig som ansökt men fått avslag.

Sista anmälningsdag är 12 december.

www.paloma.se/members/userimages/1079/b57762008111301.html
..

Nytt stöd från MEDIA

Access to Markets.

Stödets syfte är att förenkla och stimulera produktion, marknadsföring och spridning av europeiska audiovisuella verk vid marknader och festivaler inom Europa. Stödet ska även främja deltagande i marknader och festivaler för europeiskt branschfolk.

Prioriteringar görs för de aktiviteter som kan visa synergieffekter med redan existerande aktiviteter, att de adderar värde och är livsdugliga. Prioriteringar görs även för de länder som anses ha låg audiovisuell produktion och där nämns Sverige.

Sista ansökningsdatum är 3 december 2012 och 3 juni 2013.

Mer information om utlysningen:

www.sfi.se/sv/MEDIA-Desk-Sverige/Stod-till-marknadsforing/Marknadsforing-inom-Europa
ec.europa.eu/culture/media/fundings/markets/index_en.htm