Den svenska regeringen meddelar att man har utsett ett nytt kulturråd i Bryssel. Till posten som kulturråd vid Sveriges EU-representation i Bryssel har man utsett Tomas Lindman.

Tomas Lindman arbetar för närvarande som departementsråd i Kulturdepartementet där han under flera år varit chef och huvudman för de internationella frågorna, inklusive EU-samordningen.

Tomas Lindman har en bakgrund som föredragande i riksdagens EU-nämnd samt ambassadråd vid svenska ambassaden i Bratislava.

Tjänsten som kulturråd i Bryssel innehas idag av Henrik Selin, vars förordnande går ut den 31 juli 2012. Tomas Lindman tillträder tjänsten som kulturråd i augusti 2012.