Redan idag kan du vara med och påverka framtidens EU. Registrera din önskelista på #Euwishlist. EU-ombudsmannen Emily O’Reilly sätter medborgarna i centrum med sin interaktiva önskelista.