I år är det Bryssel som är värd och temat är “Europas regioner och städer tar fart mot 2020”. 100 workshops kommer att hållas, EU: s institutioner, förvaltningsmyndigheter samt stödmottagare kommer få en chans att utbyta idéer och skapa nätverk innan den nya operativa programmen (OP) genomförs under 2014. Under veckan kommer också finalisterna för Regiostarpriset 2014 att presentera sina projekt. Regiostarpriset tilldelas EU:s mest inspirerande och nyskapande regionalprojekt. De svenska projekten NovaMedTech (region Östra Mellansverige ) och CATE (Öresund-Kattegat-Skagerrak-regionen) finns bland de 19 finalisterna.
Läs mer om den Europeiska veckan