Med 22 städer är Sverige det land som erbjuder flest fristäder till hotade författare och konstnärer, enligt en artikel av SVT Nyheter.

Fristadsprogrammet administreras av International Cities of Refuge Network (ICORN) med stöd av Statens Kulturråd och PEN International.

Jude Dibia är en av många fristadsförfattare i Sverige, bosatt i Malmö. Han har sju månader kvar av sin fristadsvistelse och ovissheten och rädslan om vad som kommer hända sedan är en angelägen fråga.

Migrationsverket skriver på sin hemsida ”att kunna få ett permanent uppehållstillstånd krävs att fristadsförfattaren kan visa att det finns möjlighet till fortsatt försörjning som fri yrkesutövare även efter det att det tvååriga uppehållstillståndet och stipendieperioden har gått ut. Denna tid kan i det fallet ligga till grund för en permanent bosättning, enligt principen om uppskjuten invandringsprövning.”

 

Artikeln om Jude Dibia kan du läsa här.