Pierre Schellekens har varit chef för EU-kommissionens representation i Sverige sedan mars 2009. Han började vid kommissionen 1996 och hans senaste tjänst där var som chef för enheten för havspolitik i Östersjön och Nordsjön vid generaldirektoratet för havsfrågor och fiske. Innan dess var han biträdande kanslichef hos miljökommissionär Stavros Dimas mellan 2004 och 2008, med arbetsuppgifter som omfattade samordning av miljöärenden och ansvar för klimatfrågor (internationella förhandlingar samt klimat- och energipaketet) samt kontakter med rådet och Europaparlamentet. Under första delen av 2004 ingick han i Margot Wallströms, då miljökommissionär, kansli.