Den polske teaterregissören Piotr Borowski kommer under september månad att turnera i Sverige för att visa sin dokumentär ”The Song is Over”, en gripande skildring av en kulturs undergång. Filmen visas i Intercults Annex på lördag 25 september. Visningen arrangeras av
Teater Weak/Ciconia projektet – Kultursamverkan mellan Sverige och Polen. / The Polish theatre director Piotr Borowski is on a September tour in Sweden presenting his documentary film “The Song is Over” (in Swedish). It is captivating story about a culture that is dying. The film is presented at Intercult’s the Annex on Saturday 25th September. The screening is arranged by Teater Weak/ The Ciconia project. For more information in English please call +46 (0) 733 450 112.