Den 1 juli tar Polen över ordförandeskapet för EU efter Ungern. Det polska ordförandeskapet kommer att fokusera på tre huvudområden: europeisk integration som källa till tillväxt (genom EUs budget och den inre marknaden), ett ’Säkert Europa*(inklusive livsmedel, energi och säkerhetsfrågor), samt ett öppnare Europa, med särskilt fokus på det södra och östra grannskapet, västra Balkan, Ryssland och multilaterala handelsavtalsförhandlingar.

Inom kulturområden kommer man fokusera på erkännandet av ’kulturella kompetenser’ och stödet som finns i sammanhållningspolitiken.

Vill du veta mer om ordförandeskapet? Klicka här.

För det kompletta kulturprogrammet, klicka här.