Den 14/2 möttes ministrarna för utbildning, unga, kultur och idrott från hela EU på ett rådsmöte i Bryssel. Diskussionerna handlade framförallt om utbildningsfrågor. Man debatterade utbildning utifrån ett tillväxtperspektiv och undersökte dess effekter och bidrag till Europas fortsatta tillväxt. Ministrarna antog slutsatser om utblidning och fortbildning inom ramarna för EU2020-strategin.

EU-kommissionen presenterade också två kommunikéer: “En agenda för ny kompetens och arbetstillfällen” samt “EU-åtgärder för att öka människors anställbarhet och främja arbetsmarknadsreformer”.

Läs om bakgrunden till kommunikéerna

Rådets slutsatser om rollen utbildning och fortbildning spelar i genomförandet av EU2020-stragin (PDF) / Sorry, only in Swedish.