(kulturchef, Botkyrka kommun)

Rani är en erfaren och välkänd utvecklare inom kultursektorn och har arbetat med konst och kultur i relation till social utveckling i många år. Tidigare arbetade Rani på Riksteatern, där hon utvecklat och lett det internationella uppdraget. Andra uppdragsgivare som Kasapi verkat för är organisationer som Intercult, Röda Korset och Selam. Rani Kasapi har anlitats som expert inom olika kulturrelaterade frågor av bland annat kulturdepartementet och har också erfarenhet som styrelseledamot i kulturinstitutioner i både Sverige och Europa.